Vi khuẩn lậu sống được bao lâu?

Hin nay, bnh lu được xem là mt trong nhng căn bnh xã hi khá ph biến. Bt c ai cũng có kh năng mc phi căn bnh này. Tuy nhiên, nhng người đang trong đ tui sinh sn sn là có nguy cơ mc bnh cao nht. Nhiu người đt ra câu hi vi khun lu sng được bao lâu? Đây là vn đ không th gii quyết trong mt hay hai câu tr li. Đlàm rõ hơn v vn đnày sau đây chúng tôi xin mi các bn theo dõi ni dung bài viết sau.

Các đc đim ca song cu khun lu

Bnh lu do mt loi vi khun có tên là song cu lu xâm nhp vào cơ th người qua con đường ch yếu là quan htình dc. Đây được xem là loi vi khun có nguy cơ gây bnh rt nhanh. Chúng thường tn ti trong môi trường m ướt nên kh năng gây bnh khi tiếp xúc vi cơ thngười là hoàn toàn có th xy ra.
Đăc điểm của song ầu khuẩn lậu.
Khi quan sát dưới kính hin vi, song cu khun lu có mt s đc đim cơ bn như:
 1. Là mt loi vi khun có hình dng ging ht cà phê xếp thành cp nên có tên gi là song cu khun
 2. Loi vi khun này có chiu dài khong 1,6µm và chiu rng khong khong 0,8µm
 3. Vi khun này được tìm thy vào năm 1897, trên kính hin vi, vi khun này bt màu Gram âm nm trong tế bào và đc chiếm tếbào. Song cu khun có lp vngoài được cu to bng Liprotein, bên trong được cu to bng polysacarit.

  Vi khun song cu lu sng được bao lâu

  Song cu khun lu tn ti và phát trin rt thun li trong b phn sinh dc ca con người. Ngoài ra, người ta cũng tìm thy loi vi khun này  mt s bphn ca người nhưhu môn, mt, ming. Tùy vào tng môi trường mà loi vi khun này có thi gian sng cũng khác nhau. Tuy nhiên, song cu khun lu là loi vi khun sng khá yếu t khi bên ngoài cơ th.
  Thời gian sống của song cầu khuẩn lậu trong các môi trường.
  môi trường bên ngoài: loi v khun này ch có th sng chđược vài phút. Khi tiếp xúc vi các hóa cht loi vi khun này ch có th tn ti trong vòng vài giây. Cho nên vic lây nhim bnh qua các dng c sinh hot ngày ngày cũng có th xy ra nhưng t lkhông cao.
  1. Trong bphn sinh dc ca người: nếu quan h tình dc không an  toàn thì nguy cơmc bnh lu là rt cao. Cho dù sau khi quan h, có v sinh b phân sinh dc ngay cũng không th loi trkh năng đã b lây nhim.
  2. Trong môi trường nuôi cu: phi đm bo có t 5 đến 10% CO2 và nhit đ phi dao đng trong khong 35 đến 37 đ C, đPH 7,3 %. Ngoài ra môi trường này cũng phi bo đm máu và các cht dinh dưỡng cn thiết thì loi vi khun này mi phát trin được.
  3. T nhng đc đim trên có th thy, nếu quan htình dc không an toàn và người bnh có thân nhit n đnh là 37 đ C thì vi khun s tn ti và phát trin mt cách lâu dài. Do đó khi b lây nhim bnh nhân thường phi điu tr khó khăn và phc tp hơn nhiu.

   Nếu bnh đ bnh lâu không được phát hin và điu tr sm thì có th s khó khăn rt nhiu trong vic điu tr sau này. Khi bnh tình đã tr nng vic điu tr s khó khăn hơn rt nhiu. Lúc này vic điu trch có th khng chếcác biến chng ca bnh, đ loi b các vi khun ra khi cơ th hoàn toàn là rt khó.

   Hi vng vi nhng thông tin va ri mà chúng tôi cung cp, các bn s có thêm cho mình nhng kiến thc cũng như nhng k năng cn thiết đ phòng tránh căn bnh xã hi này.
   N.A

   Tags:

   Bài viết liên quan

   asdasd